Home Tags #rulership

Tag: #rulership

LỤC TẶC

Văn Vương hỏi Thái Công: làm Vua, cần nâng gì, hạ gì, lấy gì, bỏ gì, cấm gì, cản gì? Thái công đáp: Nâng hiền,...
- Advertisement -

MOST POPULAR

XU XU 101

LỤC TẶC

HOT NEWS