Home Tags #noicong

Tag: #noicong

Nội công bài thứ 12: Phẩm cách thiên

Phu vi kì chi phẩm hữu cửu. Nhất viết nhập thần, nhị viết tọa chiếu, tam viết cụ thể, tứ viết thông u, ngũ...

Nội công bài thứ 11: Danh sổ thiên

Phu dịch kì giả, phàm hạ nhất tử, giai hữu định danh. Kì chi hình thế, tử sanh, tồn vong, nhân danh nhi khả...

Nội Công Bài Số 10-Động Vi Thiên

Hôm nay có một cô gái nói với tôi: em ở Tổng đàn liền ba ngày, vẫn không thể hiểu nổi. Người của Binh...

Nội công bài thứ 9: Tà Chính Thiên

Nội công bài thứ 9: Tà Chính Thiên Chính hay tà? Có người nói: Trong ván cờ toàn xảy ra mẹo mực lừa dối, biến hóa...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS