MA

0
1409

Từ Ma trong Ma quái: 魔 được ghép từ hai từ

Từ thứ nhất là 麻 (phía trên) cũng đọc là “Ma” nhưng có nghĩa là cây gai. Người xưa dùng vải từ cây gai để làm tang phục và dùng làm trướng trong tang lễ. Nhưng chữ “Ma” này còn nghĩa là “mất hết cảm giác” (feeling-less)

Từ thứ hai là 鬼 (phía dưới) nghĩa là “Quỷ”. Quỷ trong danh từ nghĩa là hồn người hay kẻ xấu, trong tính từ lại nghĩa là xảo trá, âm hiểm, mờ ám.

Như vậy chữ Ma trong nghĩa đen chỉ nghĩa là ma quỷ tức là hồn người chết không siêu thoát. Nhưng trong nghĩa bóng thì chữ Ma kia ý nói những kẻ có tâm hồn xảo trá, âm hiểm, mờ ám và không còn cảm giác, không còn rung động. Ma cũng chỉ sự mê đắm, mê muội, nghiện ngập tới mức đờ đẫn không còn cảm giác (ma túy).

Khi gặp một người khiến cho ta mê đắm, đờ đẫn, nghiện ngập (người đó) tới mức mất hết cảm giác (với những điều khác, với đời, với đạo) thì chính là ta đang bị Ma Ám đó. Đó là Ma đến từ bên ngoài.

Trong Đạo Phật, có khái niệm Tâm Ma, ý nói Ma Chướng Tự Tâm Sinh. Nghĩa là những thứ mê đắm, mê muội từ tâm ta sinh ra chính là chướng ngại cho con đường tu hành tới đạo quả. Đó là Ma đến từ bên trong.

Phục Ma là vượt qua được sư cám dỗ của Ma, vượt qua sự Ám đó. Thậm chí giáo hóa và đem những kẻ là Ma đó trở về với chính đạo (bên ngoài) và hóa giải các Tâm Ma (bên trong)

Tới đây, học Hàng Yêu Phục Ma thì Hàng Yêu có cảm giác dễ hơn Phục Ma. Hàng Yêu là thấy được bản chất. Phục Ma là làm cho sự tham đắm, ham muốn hoàn toàn được điều phục.

Ta hay đùa trong BGM là Nam hàng yêu, Nữ phục ma. Ý đùa là Nam thì phải vượt qua được mấy con yêu (trong thân nữ) đẹp kinh hồn bằng cách lột trần bản chất, không cho chúng dùng sắc đẹp mà điều khiển mình. Còn Nữ thì phải vượt qua mấy con ma (trong thân nam) mờ ám. Nhưng ngoài lời đùa đó ra thì chúng ta, ai cũng phải học Hàng yêu phục ma (cả ngoài lẫn trong nội tâm mình) cả.

Lại ngâm một câu thơ của Bạch Cư Dị như sau:

“Duy hữu thi ma hàng bất đắc
Mỗi phùng phong nguyệt nhất nhàn ngâm”

dịch là:

“Chỉ có ma thơ hàng đếch được
Gió mát trăng thanh lại nhàn ngâm”

Mồm kêu oe oe không hàng được nhưng đã hoàn toàn điều phục rồi đó.

#phucma

SHARE
Previous articleĐỔI HƯỚNG (Paradigm Shift II)
Next articleYÊU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here