UNG THƯ 

0
1182

UNG THƯ

Ung thư có nhiều kiểu, nhiều dạng. Nhưng nói cho đơn giản thì khi tế bào không chịu chết, không chịu để cho tế bào mới thay thế là khi ung thư xuất hiện.

Cơ chế chết tế bào (cell death mechanism) là một cơ chế đảm bảo cho việc thay thế tế bào cũ bằng tế bào mới khỏe mạnh và ít lỗi hơn. Khi cơ chế này hỏng và tế bào cũ không chịu chết khi tới thời hạn cần thay thế thì tế bào mới sinh ra chồng chất lên tế bào cũ và ung thư bắt đầu mở rộng.

Vậy đó, sự sống bên ngoài được đảm bảo bằng cái chết thầm kín ở bên trong.

Người bị ung thư, sợ chết bèn tìm mọi cách làm chậm quá trình tế bào mới sinh ra chồng chất lên tế bào cũ không chịu chết. Họ bơm vào họ đủ loại hóa chất làm chậm quá trình sinh trưởng tế bào. Kết quả là, tế bào hỏng hóc không sinh ra nữa.

Nhưng khốn nạn thay là tế bào tử tế cũng chẳng được sinh ra luôn. Và thế là tóc khỏi mọc và bao nhiêu tế bào cần thay thế chẳng được thay thế.

Kết quả, vẫn chết. Nhưng lần này, là cái chết bên ngoài.

Có ba câu hỏi cần tự vấn:

Thứ nhất: làm thế nào hồi phục cơ chế chết tế bào?

Thứ hai: làm thế nào để cơ chế chết tế bào không bị hỏng?

Thứ ba: thế còn Ung thư tâm hồn thì sao?

Hai câu hỏi đầu thì khoa học đã có câu trả lời là có cách. Ai mà chỉ ra cách thì sẽ bị giết chết bởi bọn bán hóa chất. Còn câu hỏi thứ ba sẽ là đề bài bổ củi để thu nhận một con hồ ly đi hoang đang nằm ở bậu cửa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here