Home Binh Gia Môn Luận về Tri Bỉ Tri Kỷ

Luận về Tri Bỉ Tri Kỷ

0
7315

Hôm nay có rất nhiều điều vui.

Thứ nhất: theo trưng cầu thì phần lớn mọi người muốn luyện nội công. Nên hôm nay sẽ viết chủ đề Tôn Tử Binh Pháp, viết tươi luôn như gà mới cắt tiết.

Thứ hai: có một cô bán bún bò vào xin nguyên bản Kỳ kinh thập tam thiên, đổi lại là được ăn bún bò quán nhà cô suốt đời. He he, thế là không đói khi về Sài thành roài.

Thứ ba: thiết kế bìa cuốn sách Khởi Nghiệp Thập Tam Thiên đã xong.

Nào, bắt đầu luyện nội công của ngày hôm nay. Bài hôm nay là “Know Thy Enemy, Know Thyself”

Tôn Tử viết:

Tri bỉ tri kỉ giả, bách chiến bất đãi
Bất tri bỉ tri kỉ giả, nhất thắng nhất phụ
Bất tri bỉ, bất tri kỉ, mỗi chiến tất đãi

Nghĩa là:

Tôn Tử viết:

Biết người, biết mình thì trăm trận không bại
Không biết người, chỉ biết mình thì trận thắng trận thua
Không biết người cũng chẳng biết mình thì trận đíu nào cũng nguy ngập trăm phần.

Năm xưa có thằng khốn họ Mao bên tàu, sửa lại binh pháp, dạy ra một câu. Câu này lại truyền sang Việt Nam, sai ngấm vào huyết mạch bao đời. Nay cần sửa lại. Ở Việt Nam truyền cái câu ấy như sau:

Tri kỉ tri bỉ bách chiến bách thắng

Nghĩa là : biết mình biết người, trăm trận trăm thắng

Xưa kia, như tổ sư Tôn Tử lấy cái tinh thần của người quân tử, khiêm hạ bao nhiêu, đánh chỉ cần không thua. Còn thằng Mao, nó nói đánh trăm trận trăm thắng. Cái ngạo mạn, cái vỗ ngực ấy không phải là tinh thần của người đạt cái thấy. Bởi vì không thua có nghĩa là có thể có cả hòa. Cái tinh thần đó mới đúng.

Thứ hai, nó lại đổi vế tri kỉ lên trước tri bỉ là một cái khốn nạn hơn. Tôn Tử viết tri bỉ trước. Thứ tự rất quan trọng. Cần phải biết người trước, nghĩ về người trước, rồi mới tới mình. Nếu biết người mà không biết mình, còn có được tới 50% khả năng tranh đấu. Điều đó cho thấy biết người quan trọng hơn, cần thiết hơn.

Nay bàn tới ứng dụng. Có hai ứng dụng đặc biệt quan trọng trong kinh doanh và quản trị

Ứng dụng thứ nhất: Trong Negotiation (Đàm phán)

Bước chân đi thỏa thuận đàm phán hợp đồng, ta phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những người ngồi phía bên kia bàn đàm phán: học vấn, thói quen, dòng dõi, sự nghiệp, tính cách, nhân thân và chúng nó muốn gì trước mắt, muốn gì lâu dài, muốn gì cho tập thể, muốn gì cho cá nhân vv…. để tìm ra kẽ hở trong hành động, ý thức, tâm thức và vô thức của chúng nhằm tìm ra cách đánh trong quá trình đàm phán.

Ứng dụng thứ hai: Benchmarking (đíu biết tiếng việt là gì, tạm dịch là So sánh)

Sự nóng vội, nóng hôi hổi của doanh nghiệp trẻ Việt Nam khi muốn xuất khẩu là hì hục đẩy hàng đi sang nước ngoài xong ăn tát rồi mới chịu nghe. Vì thế, trong quá trình tư vấn cho hàng chục doanh nghiệp Việt trước khi xuất khẩu, bao giờ tôi cũng bắt họ phải qua giai đoạn Benchmarking rồi tới Sales Trial rồi mới tới Launching. Benchmarking bao gồm 4 mục:

1. Internal Benchmarking: So sánh nội bộ

Ứng dụng trong HR, tìm nhân sự tốt nhất để nhân giống

2. Competitive : so sánh thị trường

Ứng dụng trong cạnh tranh, tìm các điểm quan trọng của sản phẩm đối thủ để so sánh. Giá, bao bì, thiết kế vv…. của các sản phẩm dẫn đầu thị trường đều phải được nghiên cứu kĩ càng trước.

3. Functional: so sánh liên ngành

Ứng dụng trong cải tiến doanh nghiệp, tìm các điểm mạnh của các công ty có chức năng từa tựa nhưng ở ngành khác để học hỏi và rút kinh nghiệp để cải tiền doanh nghiệp mình

4. Generic: so sánh chung

Cũng vậy, để tiến tới vị trí Best In Class trong ngành của mình thì phải liên tục tìm hiểu những gì là best practices để áp dụng.

Dr. David Nguyen

#drdavidnguyen #binhphapungdung #vietcham

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here