Home Binh Gia Môn Luận về Tô Tần và Trương Nghi

Luận về Tô Tần và Trương Nghi

0
3967

Tô Tần và Trương Nghi là học trò của Quỷ Cốc Tử, đệ tử đời đầu thuộc Xà Phân Đàn. Cả hai người đều chỉ đá lưỡi mà cầm ấn thừa tướng 6 nước. Chỉ riêng hai thằng này đã cầm ấn tướng của 12 quốc gia mà tạo được thái bình cho thiên hạ thời bấy giờ.

Có vài mẩu chuyện về hai người này đọc cho vui ngày cuối tuần

Chuyện 1:

Tô Tần người gày yếu, hay bị bắt nạt. Tuổi trẻ đau thương hay bị ném đá qua đường. Một hôm về nhà, đầu u lên. Mẹ hỏi: Mày làm sao? Tần bảo, đi ngang quán cafe có thằng nó cầm cục gạch nó tương. Mẹ Tần bảo: thế phải làm sao? Tần bảo, tôi phải ra đi thôi. Tìm thày học võ.

Thế là Tần đi. 1 năm sau Tần trở về. Mẹ Tần hỏi: Sao rồi? Học võ thế nào rồi. Tần bảo, giờ có thể 1 đánh 10 thằng rồi. Nhưng tôi chỉ về thăm mẹ 3 hôm rồi tôi lại đi. Mẹ Tần hỏi: Đi đâu? Tần bảo, tôi muốn đánh ngàn người. Nên tôi đi tìm thầy học trận pháp.

Thế là Tần đi. 3 năm sau Tần trở về. Mẹ hỏi: Sao rồi? Oánh được ngàn thằng chưa. Tần bảo, trận pháp tôi giỏi nhất nhì thiên hạ. Vạn thằng cũng đập được, nói chi ngàn. Nhưng tôi về thăm mẹ 3 hôm thôi rồi tôi lại đi. Mẹ Tần hỏi: Lại đi đâu nữa? Tần bảo, tôi muốn không cần đánh mà trăm vạn quân phải tan. Nên tôi đi tìm thày, học đá lưỡi.

Rồi Tần đi cùng Trương Nghi bái Quỷ cốc tử làm thày học môn đá lưỡi. Sau này nghe nói đá lưỡi cùng Nghi mà thiên hạ được thái bình.

Chuyện 2:

Tô Tần và Trương Nghi đi Karaoke. Tần uống say, giành gái với đại ca nào đó bị đánh cho nát nhừ, ngất đi và bị ném ra đường. Nghi cõng về nhà.

Về tới nhà thì Tần tỉnh, thều thào hỏi: Nghi ơi, lưỡi tao còn không? Trương Nghi bảo: mày văng gần hết răng rồi, nhưng lưỡi vẫn còn. Tần thều thào: vậy là còn tất cả.

Hết

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here