Binh Gia Môn

ĐỘC (毒)

Chữ Độc ghép bởi hai bộ, bên dưới chỉ sự hãm, ngừng, bên trên chỉ sự tăng trưởng lớn mạnh. Như vậy, căn bản...

BINH

LUCK

DIÊM SINH

Nội Công

Nội Công Thứ 13: Tạp Thuyết Thiên

Nội công bài thứ 13: Tạp Thuyết Thiên. Thiên này rất dài, vì chứa nhiều phụ lục. Sẽ tùy lúc mà nói thêm dần dần. Hôm...

Nội công bài thứ 12: Phẩm cách thiên

Phu vi kì chi phẩm hữu cửu. Nhất viết nhập thần, nhị viết tọa chiếu, tam viết cụ thể, tứ viết thông u, ngũ...

Nội công bài thứ 11: Danh sổ thiên

Phu dịch kì giả, phàm hạ nhất tử, giai hữu định danh. Kì chi hình thế, tử sanh, tồn vong, nhân danh nhi khả...

Nội Công Bài Số 10-Động Vi Thiên

Hôm nay có một cô gái nói với tôi: em ở Tổng đàn liền ba ngày, vẫn không thể hiểu nổi. Người của Binh...

Nội công bài thứ 9: Tà Chính Thiên

Nội công bài thứ 9: Tà Chính Thiên Chính hay tà? Có người nói: Trong ván cờ toàn xảy ra mẹo mực lừa dối, biến hóa...

Chiêu thức

HÌNH TƯỚNG

HÌNH TƯỚNG Màu xanh, màu vàng, màu nâu, đường cong, đường thẳng..... đều là sắc và nét của hình. Khi nhìn, ta thấy sắc và...

Chiêu thức thứ 33: Phản Gián Kế

Tôn Tử dùng cả một chương thứ 13 để dạy về Gián Điệp. Nay chỉ trích một số câu quan trọng: Cố dụng gián hữu...

Chiêu thức thứ 25: Du Lương Hoán Trụ (Trộm Rường Thay Cột)

Trong đánh trận ngày xưa, quân đội được chia thành các đội theo Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó hai đội tiền quân và...

Chiêu thức thứ 18: Cầm Tặc Cầm Vương (Bắt giặc bắt vua trước)

Đỗ Phủ trong bài thơ: Tiền xuất tái kỳ 6, viết rằng: Vãn cung đương vãn cường,  Dụng tiễn đương dụng trường. Xạ nhân tiên xạ mã, Cầm...

Chiêu thức thứ 24: Giả Đạo Phạt Quắc (Mượn Đường Diệt Quắc)

Nguồn gốc kế này là từ đời Tấn Hiến Công, vị vua thứ 19 của nước Tấn. Bấy giờ, nước Quắc là nước thù...
- Advertisement -

MAKE IT MODERN

LATEST REVIEWS

QUỐC ĐÀI TỬU

Ngày xưa ở đất Quý Châu, có loại rượu gọi là Quốc Đài. Lúa mạch và cao lương đỏ, phối trộn kì quặc, xuân thì...

CHÁO