Home Tags #phudetruutan

Tag: #phudetruutan

Chiêu thức thứ 19: Phú Để Trừu Tân (Rút Củi Đáy...

Sách Ngụy Thư viết rằng: “Trừu tân chỉ phất, tiễn thảo trừ căn” Nghĩa là: Để nước khỏi sôi, rút củi; để cỏ không mọc,...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS