Home Tags Nguyen-tac-bgm

Tag: nguyen-tac-bgm

Nguyên tắc thứ hai: Năng Tiếp Nạp

Nguyên tắc thứ hai: Năng Tiếp Nạp Yếu lĩnh: "Năng tiếp nạp: lễ văn tương đãi, giao quan giả chúng" Nghĩa là: "Khả năng đối xử đúng...

Nguyên tắc thứ ba: Năng An Nghiệp

Nguyên tắc thứ ba: Năng An Nghiệp Yếu lĩnh: "Năng An Nghiệp: yếm cố hỷ tân, thương cổ đại bệnh" Nghĩa là: "Cứ bỏ cũ chạy...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS