QUỐC ĐÀI TỬU

0
762

Ngày xưa ở đất Quý Châu, có loại rượu gọi là Quốc Đài.

Lúa mạch và cao lương đỏ, phối trộn kì quặc, xuân thì ủ mà thu tới mới được cho cao lương, nước phải là nước suối mùa xuân, trải qua 9 lần hấp, 8 vòng lên men và 7 lần chưng cất bằng mu rùa ngàn năm. Rượu thành phẩm được cho vào bình gốm và giữ thêm 5 năm rồi mới có thể thưởng thức được.

Thì ra nấu rượu nó cũng cầu kì như việc dạy người, khi nào thì ủ, khi nào thì thêm, thêm gì, thêm khi nào, rồi lại phải trải qua 9 lần đau thương nóng bỏng trong lò hấp của đời, 8 lần ngừng lại để tự soi xét, để sự chín chắn dần lên trong cái men của sự trưởng thành, rồi lại trải qua 7 lần gạn lọc, giáo dưỡng trong quá trình chưng cất hồn mình để bỏ đi cái tạp phù du thấp hèn, trong sự chở che dạy dỗ của mu rùa ngàn năm linh thiêng.

Tưởng đã xong đâu, còn phải trở về với đất trong sự tĩnh lặng tuyệt đối trong 5 năm. Rồi mới có thể thành được.

Tháng 11 ngày 5, ta sẽ uống một bình, để nhắc nhở rằng rượu ngon thực khó mà có.

SHARE
Previous articlePURGE
Next articleỜ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here