PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC (MOTIVATION, M)

0
1038

M = k + R/T

R = E x V

T = I x D

M = k + (E x V)/(I x D)

Giải thích:

R là Reward, yếu tố liên quan tới Phần thưởng.
E là Expectancy, niềm tin vào việc được trả thưởng
V là Value, giá trị độ lớn của phần thưởng

Ví dụ: Dự án 1, sếp hứa thưởng 1 tỷ (V), nhân viên cày như điên vì tin sếp. Lúc ấy R rất lớn, và ảnh hưởng tỷ lệ thuận tới động lực làm việc M của nhân viên. Xong rồi, lúc thưởng, lấy lý do này nọ thưởng 10 củ. Sang dự án 2, lại hứa thưởng 1 tỷ, nhân viên éo tin (E rất nhỏ, V ko đổi), R trở nên nhỏ và động lực M bị giảm sụt đi.

T là Time, yếu tố thời gian
I là Impulsiveness, yếu tố không chấp nhận trả thưởng trễ
D là Delay, độ trễ trả thưởng

Ví dụ: nhân viên A, cần cù chịu khó, nghèo khó đi lên, tin vào việc cứ làm tốt rồi trời sẽ ko phụ lòng, với người này I nhỏ. Khi vào dự án, thành công cái thưởng ngay (D nhỏ). Vì I nhỏ, D nhỏ nên T nhỏ, nằm ở mẫu số khiến cho M lớn. Như thế, khi vào dự án tiếp theo, động lực đối với nhân viên này sẽ rất cao.

k: hằng số động lực nội tại (intrinsic motivation), không phụ thuộc vào phần thưởng và lời hứa.

nếu k rất lớn, mọi phần thưởng và lời hứa đều ko quan trọng. Những người có k lớn làm việc không vì bất cứ gì ngoài sự tự nhận thức giá trị bên trong. Như Marie Curie có thể chặt bàn ghế giường tủ để sưởi trong mùa đông khi làm thí nghiệm dù không biết khi nào thì mới thành công và cũng chẳng biết thành công thì được cái gì.

k gọi là hằng số nhưng cũng có cách để thay đổi hằng số này (cũng giống như hằng số ma sát, bôi trơn là làm giảm hằng số ma sát vậy)

Tóm lại cho nó vuông là có vài điều cần rút ra từ phương trình trên:

1. Với người bình thường: dùng phần thưởng để tăng động lực, giữ lời hứa trả thưởng, khi trả thưởng thì trả nhanh ko chậm trễ, chọn người nhân viên bình tĩnh hơn (để nó ko đốt nhà mình hay đình công, lãn công nếu trả thưởng chậm).

2. Tìm người phi thường có hằng số động lực nội tại lớn để hợp tác, trao quyền, xây dựng và cùng phát triển.

Bài này hy vọng giúp đc một mớ startups đang vướng vào cả đống chuyện liên quan tới TẠO ĐỘNG LỰC.

TĐC – David Nguyễn Quang Vũ
#donglucbgm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here