Nội Công Thứ 13: Tạp Thuyết Thiên

0
2417
Nội công bài thứ 13: Tạp Thuyết Thiên.

Thiên này rất dài, vì chứa nhiều phụ lục. Sẽ tùy lúc mà nói thêm dần dần.

Hôm nay, chỉ lấy một đoạn, để làm vui đêm nay.

Trích:

Thắng bất ngôn, bại bất ngữ, chấn liêm nhượng chi phong giả, quân tử dã; Khởi phẫn nộ chi sắc giả, tiểu nhân dã.

Cao giả vô kháng, ti giả vô khiếp. Khí hòa nhi vận thư giả, hỉ kì tương thắng dã. Tâm động nhi sắc biến giả, ưu kì tương bại dã.

Nghĩa:

Thắng không hô ha, bại cũng chả một lời, luôn khiêm tốn nhường nhịn, ấy là đức của kẻ phong nhã, người quân tử vậy. Cáu bẳn lên tới sắc mặt chính là loài tiểu nhân đó.

Gặp người thấp hơn không nạt, gặp người cao hơn không khiếp. Khí sắc ôn hoà, lấy vui làm thắng. Tâm động biến sắc, lo lắng chính là đã bại.

Luận:

Chả có đếu gì để luận.

#drdavidnguyen #noicongbgm

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here