Nội công bài thứ 12: Phẩm cách thiên

0
2150

Phu vi kì chi phẩm hữu cửu. Nhất viết nhập thần, nhị viết tọa chiếu, tam viết cụ thể, tứ viết thông u, ngũ viết dụng trí, lục viết tiểu xảo, thất viết đấu lực, bát viết nhược ngu, cửu viết thủ chuyết. Cửu phẩm chi ngoại bất khả thắng kế, vị năng nhập cách, kim bất phục vân. Truyện viết: “sanh nhi tri chi giả, thượng dã; Học nhi tri chi giả, thứ dã; khốn nhi học chi hựu kì thứ dã”.

Dịch nghĩa:

Phàm luyện cờ Vây cần biết về chín phẩm cách. Thứ nhất là tập trung. Thứ nhì là bình thản. Thứ ba là tỉ mỉ. Thứ tư là thông suốt. Thứ năm là biết dùng trí. Thứ sáu là khéo léo. Thứ bảy là dũng mãnh. Thứ tám là thanh tịnh. Thứ chín là khiêm tốn.

Ngoài chín phẩm cách này cờ Vây còn đem lại nhiều ưu điểm nhỏ khác không bàn ở đây. Truyện viết rằng “Sinh ra mà đã biết thì là bậc phi thường. Học mà biết là người bình thường. Lâm vào thế khốn cùng rồi mới biết là là lũ tầm thường vậy”.

Luận:

Trong môn quy của BGM, có nói tới Dùng Vi Kỳ để luyện công. Vậy luyện là luyện cái gì? Chính là luyện Cửu Phẩm này vậy. Trong nhiều lần khai tâm cho các đệ tử, thành viên, đều có nhấn mạnh rằng, Vi Kỳ không phải là trò chơi, rằng thái độ với Vi Kỳ phải đúng đắn. Vi Kỳ là công cụ để cải biến tâm thức, rèn luyện phẩm cách, tiến tới “tự sáng”.

Sau mỗi ván cờ, thua hay thắng đều phải xem lại kĩ càng, ngược xuôi nhiều lần. Tìm ra sai sót trong tâm thức dẫn tới thất bại trên nước đi. Như thế, chính là dần dần mài giũa tâm thức và phẩm chất. Ngày nào cũng tự chỉnh chính mình như thế thì mỗi ngày đều là tiệm ngộ.

Chớ đợi đến khi thất bại thảm hại trong cuộc đời rồi, mới quay đầu đi học và rèn luyện thì thật là lãng phí.

#drdavidnguyen #noicongbgm

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here