Đọc truyện đêm khuya

0
1041

Nay có thằng hỏi: tôi cũng có tài, đạo cũng tu luyện, tâm cũng an lạc, dựng lên được một mảng riêng của mình, mà sao mãi không lên hẳn vững vàng được. Nhờ ông chỉ xem sai ở đâu.

Liền đáp, nghe đọc truyện không? Đang đọc lại cuốn này, nhân đúng chỗ ấy mà đọc to cho nghe.

“Tướng là thứ đồ quan trọng của nước. Đồ cứng thì gãy, quyền trọng thì nguy. Binh là hung khí, bất đắc dĩ mới dùng.

Thế nên Binh quý ở Tinh nhuệ, không ở Nhiều. Tướng quý ở Mưu lược, không ở Dũng.

Binh không chuyên dùng một người. Quyền không nên giao một chỗ. Bởi vì Binh chuyên dùng một người thì thua, quyền chuyên giao một chỗ thì mất. Vì thế cốt yếu ở Hòa Nhân Tâm mà thôi.

Phàm chọn người, kẻ dám buông bỏ sự nghiệp riêng để dấn thân thì tùy tài mà dùng, người mất hết sản nghiệp mà thề chết thì cho chức mà dùng, kẻ tội lỗi hối cải quay đầu lập công, thì tha tội mà dùng, người dám bày kế mà dâng thì xem người mà dùng, kẻ bị sỉ nhục mà vững vàng tự trọng, thì xét tài mà an ủi, người gan dạ không nề nguy nan, thì cho đi tiên phong cho thỏa lòng. Nên Binh Pháp nói: “Cội rễ chỉ có một, là ở chỗ sai khiến người. Sai khiến người phải đúng chỗ cốt yếu thì miếu đường tự nhiên vững vàng yên ổn”.

Phàm dùng người thì phải tùy người. Cho đề, bảo luận để xem suy nghĩ có rõ ràng, khúc chiết không, gạn hỏi để xem có biến hóa không, cho việc khó để xem có khí chất không, uống say cùng để xem thái độ có suy chuyển không. Như thế, hiền ngu hay dở đều không giấu được. Đến khi dùng, tài lớn dùng việc lớn, tài nhỏ dùng việc nhỏ. Tất cả hiền ngu hay dở đều không bỏ một ai.

———

Câu chuyện đêm khuya đến đây là hết. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên viên thuốc tránh thai của ngày hôm nay.

#dungchetvithieuhieubiet #bgmthuoctranhthai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here