Nội công bài thứ 9: Tà Chính Thiên

2
2481

Nội công bài thứ 9: Tà Chính Thiên

Chính hay tà?

Có người nói: Trong ván cờ toàn xảy ra mẹo mực lừa dối, biến hóa bất nhất, phải chăng cờ Vây là tà đạo? Việc quân sự mưu kế cũng nhiều, biến hóa cũng lắm nhưng quân sự vẫn không phải việc xấu xa. Cờ vây chỉ là một nghệ thuật có bản chất rất gần với quân sự. Ưu điểm của cờ vây có nhiều. Nhưng cách chơi, cách thể hiện của mỗi người lại khác nhau, tùy theo phẩm chất từng người.

Xem kẻ tầm thường kia, nhìn bàn cờ nghĩ thì ít mà khoa chân múa tay thì nhiều, mồm nói thao thao. Người đắc đạo trái lại, bình thản sâu xa, dựa vào hình cờ mà để tinh thần tự do phiêu lãng nơi ván cờ. Thắng không tỏ vẻ vui sướng, thua không oán hận cay cú. Biểu hiện như thế có phải tà đạo không?

Thực ra, luận về chính tà là điều khó vì chính hay tà là do tâm sinh ra niệm. Chính tâm thì sinh chính niệm. Tà tâm thì sinh tà niệm. Chính niệm thì sinh ra an vui. Tà niệm thì gây ra đau khổ. Vốn ta không thể định nghĩa chính tà được bởi vì quy định vào khái niệm, định nghĩa, xác định ranh giới thì lại thành sai. Thế nên cái khái niệm chính tà này vốn là bất khả tư nghị. Như Đào Hoa Đảo Chủ Hoàng Dược Sư, thiên hạ ai cũng bảo là thằng tà, nhưng bản thân nó thì kệ, nó an vui cuộc sống của nó, ai thích gọi gì thì gọi. Tuy nhiên toát ra từ cuộc sống gọi là “tà” đó, lại làm cho chính nhân quân tử phải nể phục.

Có câu chuyện thế này:

Có một thằng, một ngày nọ nó quyết định ra ngã tư, chỗ đèn xanh đèn đỏ và cứ 15 phút nó lại hét to lên: “Ta là Phật”. Ngày đầu tiên nó hét, người đi đường đều cười nhạo thằng điên. Ngày ngày trừ lúc ăn uống đái ỉa, nó lại ra đó hét. Sau một tuần, những người hàng ngày đi qua con đường đó bắt đầu không còn cười nữa. Sau một tháng, có một bà già xuất hiện và lạy nó. Sau ba tháng có tới 30 người quây quanh nó để lạy. Mỗi lần nó hô: “Ta là Phật” những người kia lại lạy và hô “Mô Phật”.

Thế mới biết, những điều số đông tin theo chưa chắc đã là đúng.

Trên cái đất nước Việt Nam, có bao nhiêu doanh nghiệp vận hành một sổ? Khi đi tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp, tôi có nói về vấn đề này. Và rất nhiều doanh chủ nói với tôi, cả thiên hạ ai cũng hai, ba, bốn sổ thì em cũng làm thế, có gì là sai? Sai thì không sai, ở trong cái ngắn, tồn tại từng ngày, hẳn là không sai rồi. Nhưng để thành cái gì đó to hơn thì điều đó lại cản trở sự phát triển.

Einstein nói: “Có ba thế lực chi phối thế giới: sự ngu dốt, lòng tham và sự sợ hãi”. Hễ mà những quyết định của ta bị chi phối bởi các thế lực này thì khả năng là kết quả sẽ không đem lại sự an lạc. Thế nên, dù đi chậm, mà chính đạo thì dù có không thành công cũng sẽ an vui.

Trong BGM, chúng ta thường hay sử dụng Tà Chính Đồ để ra quyết định. Ưu tiên từ 1 tới 4 như trong hình đính kèm.

#drdavidnguyen #binhphapungdung #noicongbgm

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here