Nguyên tắc thứ nhất: Năng Tri Nhân

0
1473

Năng Tri Nhân: Khả năng biết người. Đây cũng là một yếu chỉ cực kì quan trọng trong Tôn Tử Binh Pháp mà ta đã rèn đi rèn lại qua các bài Tri Bỉ, Tri Kỷ… SWOT/TOWS.
Sở dĩ, Đào Chu Công Phạm Lãi chọn đây là nguyên tắc số 1 cũng bởi vì ông là một nhà chiến lược trong Binh gia mà thôi. Tri Bỉ đương nhiên là quan trọng bậc nhất.
Vì Phạm Lãi biết Ngô Vương Phù Sai mê chân dài nên mới gửi tặng Tây Thi, đại mỹ nhân đã khiến cho Phù Sai mê đắm, suốt ngày chỉ vuốt ve hôn hít chịch choạc con hồ ly ấy mà bỏ quên mất thế sự triều chính.
Rồi sau khi thắng Phù Sai, hoàn thành được tâm nguyện, ông lại khuyên Văn Chủng bạn thân là nên cùng ông bỏ đi vì ông biết Việt Vương Câu Tiễn là người được cá quên nơm, sẽ hạ thủ giết các mưu sĩ sau khi thành công. Văn Chủng không nghe nên ở lại mà chết. Phạm Lãi mang con hồ ly Tây Thi đi về núi, mở doanh nghiệp, kết nối xúc tiến đầu tư thương mại xuất nhập khẩu và cứ thế yên vui mà sống.
Đi vào chi tiết một chút về Năng Tri Nhân thì có mấy câu hỏi sau mà đệ tử Binh Gia Môn có thể sử dụng khi cần tư duy về cái sự Năng Tri Nhân này:
1. Ta biết được bao nhiêu người và họ là ai?
2. Tại sao ta lại muốn biết người đó?
3. Ta biết người đó từ đâu, nguồn gốc nào?
4. Ta biết người đó được bao lâu?
5. Ta biết điều gì về người đó?
6. Ta biết điều gì “sâu sắc” về người đó?
Vào một ngày đẹp trời khác, ta sẽ lại bàn về 6 câu hỏi này nhé.
#drdavidnguyen #binhphapungdung #nguyentacbgm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here