Nội công số 07: Thẩm Cục Thiên (Đánh giá)

0
1652

Nội công bài số 7: Thẩm Cục Thiên (Đánh giá)

Trích:

“Ngộ nhân giả đa phương, thành công giả nhất lộ nhi dĩ. Năng thẩm cục giả đa thắng. Dịch viết: “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc sướng”.

Nghĩa:

“Người sai lầm vì lắm mối, kẻ thành công chỉ một đường. Kẻ biết nhận định thế cuộc, thường hay thắng. Kinh Dịch nói rằng: cùng thì biến, biến thì thông, thông thì sướng”.

Có nhiều người muốn khởi nghiệp. Nhìn thấy một cái này hay, ngồi tính toán, tính toán mãi xong rồi nản. Lại nhìn thấy một cái khác, ngồi tính toán tiếp rồi lại vì việc này việc kia mà chẳng làm. Ta sẽ chẳng bao giờ đi được tới đích nếu không có bước chân đầu tiên. Cái này gọi là “Analysis till Paralysis” (Phân tích tính toán cho tới khi liệt con mẹ nó dương luôn). Không có tính toán thì không được (như trong bài Nội công Đắc toán thiên đã nói tới) nhưng tính toán nhiều quá vì sợ rủi ro thì chẳng bao giờ làm được gì. Làm gì có business nào không có rủi ro. Quan trọng là rủi ro đã có tính toán và rủi ro đó có thể chấp nhận được mà thôi.

Lại nói, có người bước một bước chân vào khởi nghiệp. Được ba bữa, lại có ý khác hay, lại bước một bước vào khởi nghiệp 2. Để ý mà xem, trong cái đội quân khởi nghiệp, có những người có tới năm bảy cái công ty khởi nghiệp liền mà chả có cái nào ra tấm ra miếng. Thế là vì sao? Có thể là vì hứng, cũng có thể là vì tham. Thẩm cục thiên nói: “Người sai lầm vì lắm mối”. Cũng như các cụ chúng nó bảo: lắm mối tối nằm không vậy. Vậy thì ngay cả khi ta có nhiều thứ, ta phải biết chọn cái nào chính cái nào là phụ để mà phân chia thời gian, năng lượng. Đây cũng là cái lý của việc đứng tấn phải có chân trụ. Trụ mà không vững thì ko thể đá cao, lại càng không thể đá quét. Trước khi học tới trình độ khinh công không trụ, mới vào môn phái phải học đứng tấn, phải học trụ và sau đó học tới đổi trụ linh hoạt rồi mới tới bước đéo còn trụ nữa.

Vì khi ta tập trung năng lượng vào một thứ, ta sẽ thấy trên con đường ta đi, nhiều khó khăn sẽ tới, và khi vượt qua được từng khó khăn đó, thì mỗi lần là một lần hoan lạc.

Hãy nhớ: Cùng thì biến, biến thì thông, thông thì sướng.

Hãy sướng, và sướng liên tục. Đây gọi là công phu Liên Hoàn Sướng.

He he.

#drdavidnguyen #binhphapungdung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here