Nội công số 04: Hợp Chiến Thiên

1
1987

Mod Nguyễn Quang Dương vào hỏi. Nội công tuần này đâu.

Thì đây

Nội công bài 4: Hợp Chiến Thiên

Trích:

Bác dịch chi đạo, quý hồ cẩn nghiêm. Tùy thủ nhi hạ giả, vô mưu chi nhân dã. Bất tư nhi ứng giả, thủ bại chi đạo dã. Thi vận: “chúy chúy tiểu tâm, như lâm vu cốc”.

Nghĩa:

Cái đạo đánh cờ, quý nhất là sự nghi hoặc, cẩn thận và nghiêm túc. Đánh cờ mà tuỳ tiện là kẻ vô mưu. Đánh mà không nghĩ là con đường dẫn tới thất bại mà thôi. Kinh Thi viết rằng: “Cẩn thận lo lắng như vào hang sâu”.

Luận:

Ta đã từng nói về thái độ. Dù có ngàn vạn chiêu thức mà không có thái độ đúng đắn suốt đời mình thì dễ đi vào ma đạo.

Cẩn thận nghiêm túc thì dễ hiểu. Ở đây, chỉ bàn về chữ Hồ (nghi ngờ). Hồ không phải là Nghi trong ngũ độc Tham Sân Si Mạn Nghi.

Hồ ở đây là nghi ngờ để kiếm chứng, là không tin vào lý thuyết ngay mà phải qua thực chiến mà giác ngộ về lý thuyết đó. Còn Nghi trong ngũ độc là sự thiếu niềm tin vào chân lý.

Hải Thượng Lãn Ông có phép tăng tuổi thọ đúc kết là

Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần
Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.

Thủ chân là giữ vững niềm tin vào chân lý.

Trong Kinh Anguttara Nikaya (Tăng Chi Bộ), Đức Phật cũng nói đừng tin vào một điều chỉ vì điều đó do bậc thánh nhân dạy, hay do thầy ta dạy. Mà chỉ tin sau khi đã kiểm chứng, suy nghĩ, sử dụng, đúc kết và giác ngộ điều đó.

Cuối tuần vui vẻ cùng luyện nội công Hồ Bất Nghi.

Dr. David Nguyen

#drdavidnguyen #binhphapungdung

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here