Bản chất của Kế là gì?

0
2260

Bản chất của Kế là Deception. Tại sao lại nói thế, thường thì khi áp dụng kế vào một chủ thể. Nếu chủ thể này biết rõ là ta đang áp kế thì kế sẽ không thành. Khi kế thành công và chủ thể biết là bị áp kế, thì sẽ thất vọng, cảm thấy bị lừa.

Tất nhiên có cái lừa tốt có cái lừa xấu. Lừa cho con đọc sách là lừa tốt. Lừa tiền lừa bạc lừa lòng tin của người khác là lừa không tốt. Thế nên bản chất là tâm sáng thì kế sáng, tâm tối thì kế tối. Dùng dao đâm chết người. Người bị chết không phải tại con dao mà tại thằng cầm dao đâm.

Nên song song với việc luyện kế, là luyện tâm. Gặp chuyện bị dính kế thì đừng trách kế mà trách mình chưa đủ sức chống kế của địch. Như Chu Du phải than “Trời đã sinh Du sao sinh Lượng”. Chu Du không hề than “Tiên sư bố thằng nào dạy ra binh pháp”.

Nay trích một câu của Tôn Tử để khắc cốt ghi tâm:

Binh giả, ngụy đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng. Dụng nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi, thực nhi bị chi, cường nhi tị chi, nộ nhi náo chi, ti nhi kiêu chi, dật nhi lao chi, thân nhi li chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Thủ binh gia chi thắng, bất khả tiên truyền dã.

Dịch là:

Đánh nhau là phải lừa nhau. Đập được phải giả vờ ko đập nổi, hành quân phải giả vờ như bất động, gần phải giả vờ xa, xa phải giả vờ gần. Địch muốn lợi, dùng mồi dụ nó. Nó loạn, đập chết nó. Nó cẩn thận thì sẵn sàng tiếp đòn của nó. Nó mạnh, tránh né nó. Nó giận dữ, chọc nó điên thêm. Nó khiêm hạ, cố chịu đựng nó. Nó nghỉ thì thúc giục nó. Nó đoàn kết thì chia rẽ nó. Đánh lúc nó không phòng bị. Xuất hiện ở chỗ nó không ngờ tới. Vì thế, đánh nhau, thắng được là ở chỗ địch không thể ngờ.

Dr. David Nguyen

#drdavidnguyen #binhphapungdung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here