Câu lạc Bộ Binh Pháp Việt Nam

Giới thiệu

Chào mừng tất cả mọi người đến với Câu lạc bộ Binh pháp Việt Nam. Đây là môn võ công không hình tướng. Câu lạc bộ Binh Pháp giúp chúng ta luôn vận động não bộ để tạo ra mưu kế, dùng mưu kế để giúp mình, giúp người, giúp đời, sống một đời an lạc, đó chính là Binh Pháp vậy !

Lấy Quỷ Cốc Tử và Tôn Tử là nhị vị Tổ sư gia
Lấy Tôn Tử Binh Pháp làm Nội công tâm pháp
Lấy Quỷ Cốc Tam Thập Lục Kế làm Tổng bộ chiêu thức
Lấy chữ Không làm đạo đức
Lấy chữ Xả làm tinh thần
Lấy Từ Bi làm năng lượng
Lấy chữ Tĩnh để hộ tâm
Dùng Vi Kỳ để luyện công

Mục đích

1. Đào tạo đội ngũ quản lý/sáng lập viên có trình độ Binh Pháp cho Việt Nam
2. Đào tạo các tướng lĩnh cung cấp cho các dự án của Câu Lạc Bộ Binh Pháp (Khởi nghiệp/Quản trị/Đầu tư)
3. Nâng cao kiến thức binh pháp cơ bản cho xã hội và giới trẻ Việt Nam

Phân loại Tướng

Ưng Tướng: (Eagle) Visionary Leader, thường sẽ vào vị trí CEO, GM, ED etc (Nhìn xa, trông rộng là sức mạnh)
Hổ Tướng (Tiger) Operation Leader, thường sẽ vào vị trí COO, CFO, CIO etc. (Chi tiết, sắp xếp là sức mạnh)
Xà Tướng (Snake) Negotiation Leader, thường sẽ lead M&A unit etc. (biến báo, linh hoạt là sức mạnh)
Hồ Tướng (Fox) Deception Leader, thường là strategic advisor etc. (thật giả lẫn lộn, tầng tầng lớp lớp là sức mạnh)

Lời thề sư môn

1. Nghiêm túc với sự chỉ dẫn của trưởng bối.
2. Kinh doanh minh bạch không hai sổ.
3. Hành xử với nhân viên bằng tình người trước lợi nhuận.
4. Không bao giờ thu nợ bằng bạo lực.
5. Hết lòng giúp đỡ đồng môn và môn phái trong khả năng của mình.

Cấu trúc quản lý

Đơn vị bảo trợ

1. Quỹ đầu tư Regulus Investment and Capital Holdings
2. Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư VietCham Singapore (vietcham.org.sg)
3. Hiệp hội người Việt Nam tại Singapore (vas.sg)